Fibocom سری ماژول‌های FG132-NA RedCap 

Fibocom سری ماژول‌های FG132-NA RedCap را به سمت اتصال 5G IoT میان‌رده در Computex 2023 معرفی کرد.

Fibocom سری ماژول‌های FG132-NA RedCap Fibocom، ارائه‌دهنده جهانی راه‌حل‌های بی‌سیم IoT (اینترنت اشیا) و ماژول‌های ارتباط بی‌سیم، راه‌اندازی جهانی سری جدید RedCap سری FG132-NA را در طول Computex 2023 اعلام کرد. مطابق با 3GPP Release 17 استاندارد، سری FG132-NA ویژگی‌های کلیدی 5G را هم در قابلیت اطمینان شبکه و هم در استفاده از طیف اتخاذ …

Fibocom سری ماژول‌های FG132-NA RedCap را به سمت اتصال 5G IoT میان‌رده در Computex 2023 معرفی کرد. Read More »