اتوماسیون با قابلیت IoT، روباتیک

اتوماسیون با قابلیت IoT، روباتیک

اتوماسیون با قابلیت IoT، روباتیک اتوماسیون با قابلیت IoT، روباتیک بلوغ فناوری های مختلف به طور پیوسته و قابل توجهی باعث تغییر در صنعت لجستیک می شود. الکس سلویتز، مدیر SEO در Red Stag Fulfillment، می گوید که پذیرش اتوماسیون و روباتیک مبتنی بر اینترنت اشیا به ساده سازی عملیات انبارداری معمول، کاهش هزینه های …

اتوماسیون با قابلیت IoT، روباتیک Read More »